Pakalpojumi

Katrs tehnisks risinājums sastāv no atbilstoša instrumentu un paņēmienu kopuma, kurā visas izvēlētās un ietvertās vienības ir ar efektīvu mijiedarbību un optimāli piemeklētiem tehniskiem parametriem. Risinājumi tiek orientēti uz klientu vēlmēm un vajadzībām kā arī uz ekonomiskiem un estētiskiem ieguvumiem

Elektronikas izstrāde

Katra moduļa izstrādes un izgatavošanas gaitā paredzētas funkcijas un iespējamas opcijas tiek rūpīgi izvēlētas. Liela uzmanība tiek pievērsta lietotāja programmatūrai, tā tiek strukturēta saprotamā veidā ar pārdomātu grafisko dizainu katram modulim

Procesu mērījumi

web_data2.png

Energoefektivitātes, kvalitātes un izmaksu kontroles nodrošināšanai mērījumu veikšana un kontrole tādiem parametriem kā temperatūra, relatīvais mitrums, gaisa spiediens, patērētais siltums, deformācija u.c. Mērījumu intervāli no 1 mērījuma minūtē līdz 100 mērījumiem sekundē

WEB dati

web_chart.PNG

Datu tabulas, grafiki, iespējas datu eksportam .xlsx, .pdf., .csv formātos. Piekļuve datiem ar paroli, lietotāju sadalīšana vairākos līmeņos ar dažādām datu apskatīšanas iespējām. Paraugs: ums.ultran.lv/meteo